To ba-orthopedics.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης ΒΑ Ορθοπεδικά, με ΑΦΜ 034281213,  ΔΟΥ Ν.Ιωνίας και έδρα Αλ. Παναγούλη 47, 14231, Νέα Ιωνία.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Όροι χρήσης

To ba-orthopedics.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το ba-orthopedics.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτό, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Λαμβανομένης υπ’όψη της φύσης των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (ελάχιστος αναγκαίος χρόνος ενημέρωσης συστήματος, τυχόν διακοπή λειτουργίας ιστοσελίδας, αυξημένη ζήτηση που επηρεάζει την διαθεσιμότητα κλπ), η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση του συστήματος σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, μεταβολής των παρεχομένων πληροφοριών και για την αποφυγή περιπτώσεων λαθών (εκ παραδρομής) στην καταχώριση, καθώς και για την ενημέρωση κάθε χρήστη. Παρόλα αυτά κι επειδή δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση ανθρωπίνου σφάλματος, για την ασφάλεια των συναλλαγών, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, επικοινωνήστε μαζί μας.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΒΑ-Ορθοπεδικά δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ba-orthopedics.gr παρέχει το περιεχόμενο (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα ba-orthopedics.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και την χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτός ο ιστότοπος είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΒΑ-Ορθοπεδικά, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία αυτής και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική /ψηφιακή εγγραφή & μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΒΑ-Ορθοπεδικά. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ΒΑ-Ορθοπεδικά (BA-Orthopedics) ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΒΑ-Ορθοπεδικά ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς & διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του ιστοτόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα του για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συμβουλευτείτε την σελίδα “Πολιτική Απορρήτου”. Η “Πολιτική Απορρήτου” ενσωματώνεται με αναφορά ως μέρος των Όρων Χρήσης.

Πολιτική για Cookies

Συμβουλευτείτε την σελίδα “Πολιτική για Cookies”. Η “Πολιτική για Cookies” ενσωματώνεται με αναφορά ως μέρος των Όρων Χρήσης.

Τρόποι Πληρωμής

Συμβουλευτείτε την σελίδα “Τρόποι Πληρωμής”. Οι “Τρόποι Πληρωμής” ενσωματώνονται με αναφορά ως μέρος των Όρων Χρήσης.       

Τρόποι Αποστολής/Παραλαβής

Συμβουλευτείτε την σελίδα “Τρόποι Αποστολής/Παραλαβής”. Οι “Τρόποι Αποστολής/Παραλαβής” ενσωματώνονται με αναφορά ως μέρος των Όρων Χρήσης.

Πολιτική Επιστροφών

Συμβουλευτείτε την σελίδα “Πολιτική Επιστροφών”. Η “Πολιτική Επιστροφών” ενσωματώνεται με αναφορά ως μέρος των Όρων Χρήσης.

Πολιτική Απορρήτου

Η ΒΑ-Ορθοπεδικά αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η χρησιμοποιεί τα δεδομένα που καταχωρούν οι επισκέπτες στο ba-orthopedics.gr είτε στην φόρμα επικοινωνίας, είτε για εγγραφή στο newsletter

(για την λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων), είτε στα προκαθορισμένα πεδία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Επίσης, μέσω της τεχνολογίας των cookies, χρησιμοποιεί δεδομένα που σχετίζονται με τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο επισκέπτης με τον ιστότοπο και περιηγείται σε αυτόν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ενημερωθείτε στην σελίδα μας “Πολιτική για Cookies”.

Σας γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας). Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για την διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Η ΒΑ-Ορθοπεδικά δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ba-orthopedics.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης,την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών.

Η πολιτική απορρήτου περιγράφει και αναλύει γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε και τέλος, κάτω από ποιους όρους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους.

Τι Δεδομένα;

Είτε επισκεφτείτε κάποιο από τα φυσικά μας καταστήματα, είτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορούμε να σας ζητήσουμε μερικές πληροφορίες όπως προσωπικά δεδομένα. Ακόμα τέτοιες πληροφορίες μπορεί να σας ζητηθούν όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας ή όταν συμπληρώσετε μια από τις έρευνες πελατών μας ή συμπληρώνεται την αντίστοιχη φόρμα για την λήψη ενημερωτικών δελτίων newsletter. Τα στοιχεία που συνήθως σας ζητώνται είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), email, ημερομηνία γέννησης, φύλο.

Επεξεργασία Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία όταν:

• Γίνεται επεξεργασία της παραγγελία σας και της πληρωμής για προϊόντα που έχετε αγοράσει

• Όταν πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων

• Ενημερώνεστε για το εάν ένα προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο

• Πραγματοποιούνται προωθητικές ενέργειες και αποστολή ενημερωτικών δελτίων newsletter, για την ενημέρωση προϊόντων και διαγωνισμών

Χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όταν είναι απαραίτητο βάσει των νόμιμων συμφερόντων ως επιχείρηση για τους εξής σκοπούς:

• για την υποστήριξη στους πελάτες μας, απαντάμε και επικοινωνούμε σε σχετικά αιτήματά τους

• απαντάμε σε σχόλια, ερωτήσεις και παράπονα

• επικοινωνούμε μαζί σας για την εξέλιξη της παραγγελίας και τις αγορές σας

• σας ενημερώνουμε για προωθητικές ενέργειες (στις οποίες βασιζόμαστε στην συγκατάθεση σας), π.χ. στέλνουμε στοχευμένα μηνύματα μέσω των κοινωνικών δικτύων

• κατανοούμε καλύτερα περισσότερα για εσάς όσον αφορά τι αγοράζετε και με ποιον τρόπο τα αγοράζετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα.

• αξιολογούμε και βελτιώνουμε τις δραστηριότητες μας, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και των διαφημιστικών προσπαθειών μας

• συμμορφωνόμαστε σε αιτήματα πχ όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, διατηρούμε αρχείο με λίστες κατάργησης προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε στο αίτημα σας

• χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε προσωπικά σας δεδομένα όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον

• για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας εντοπίσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας, για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων αυτών και για να βοηθήσουμε κάποια δημόσια αρχή όπως αστυνομία.

Γιατί να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δικό σας όφελος. Θέλουμε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε όταν χρειαστεί, για παράδειγμα εάν υπάρξει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια σας από κάποιο προϊόν. Σας παρέχουμε υλικό (συμπεριλαμβανομένη και της διαφήμισης) προσαρμοσμένο στο δικό σας ενδιαφέρον σύμφωνα με τον τρόπο που περιηγείστε στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου.

Συνεργαζόμαστε με παρόχους, προμηθευτές και οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, αλλά με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πχ, ορισμένοι από τους παρόχους υπηρεσιών μας προβάλουν διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για τα προϊόντα των συνεργατών μας, των προμηθευτών μας και τρίτων μερών. Με την προϋπόθεση ότι εσείς έχετε δώσει την συγκατάθεση σας και αποδέχεστε να ενημερώνεστε για τις προωθητικές μας ενέργειες, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση στο διαδίκτυο που έχουμε τοποθετήσει στους ιστότοπους που επισκέπτεστε ή στις διαδραστικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Κατά καιρούς μπορεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους προμηθευτές ή τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο. Εάν μεταφέρουμε πληροφορίες στους αντιπροσώπους ή στους συμβούλους μας εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός του ΕΟΧ.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας σε θέματα marketing εάν έχουμε την συγκατάθεσή σας για αυτό. Μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τα νέα μας προϊόντα και προσφορές είτε μέσω την αποστολή ενημερωτικών δελτίων emailείτε με την χρήση κοινωνικών μέσων. Συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το άνοιγμα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων για να μας βοηθήσετε να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε τα ηλεκτρονικά μας ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας σε αυτά ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος οποιουδήποτε από τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα.

Ως καταναλωτές και ως πελάτες έχετε το δικαίωμα:

• Να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.

• Να ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.

• Να ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες

μας.

• Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.

• Έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας,

όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στα αρχεία μας για όσο διάστημα είστε πελάτης στο κατάστημά μας (είτε φυσικό, είτε ηλεκτρονικό). Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές. Ακόμα για προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) διατηρούνται μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, Instagram και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στους ιστότοπους μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτούς να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν και εταιρείες συμφερόντων μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21 Ιανουαρίου 2021.

Panel Tool

Ναι Όχι

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

  • Attachment
  • Position
  • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Top